Cobert als campaments

Realització del cobert per als campaments de Sant Joan de l'Avellanet, amb estructura de fusta massissa impregnada a l’autoclau i amb coberta de planxa.

  • Monument històrica-artístic: No
  • Promotor: Generalitat de Catalunya – Secretaria de Juventut
  • Municipi: Sant Joan de l’Avellanet
  • Data d'inici: 07/11/2008
  • Data final: 01/04/2009
  • Enginyer tècnic: Josep Mª Ferrao Quintana