Fumanya: geologia – mineria – paleontologia. Fase A i fase B.

Construcció d’un edifici, de planta rectangular, situt a la banda esquerre del camí que des del trencant de fumanya es dirigeix a vallcebre i paral·lelament a la paret vertical que forma el mural paleontològic on hi ha les petjades. La seva funció serà d’un centre d’interpretació de geologia – mineria – paleontologia de la comarca del Berguedà.

  • Monument històrica-artístic: No
  • Promotor: Consorci Ruta Minera
  • Municipi: Fumanya
  • Arquitecte: Mª Carme Casas Comellas
  • Arquitecte tècnic: Agustí Costa
  • m2: 613,8
  • Data d'inici: 28/06/2004
  • Data final: 15/06/2007