Reforma de la coberta de la casa de l’Hostalet

Substitució integral de la coberta de la casa i del cobert, enderrocant la coberta existent, realitzant un cèrcol perimetral i construint una nova coberta a dues aigües.

  • Monument històrica-artístic: No
  • Promotor: Rafael Colomer Munmany
  • Municipi: Hostalet de Gisclareny
  • Arquitecte tècnic: Jordi Noguera Puig
  • m2: 174,2
  • Data d'inici: 29/09/2007
  • Data final: 19/12/2007