Pont medieval d’Orniu

Exploració i consolidació del pont medieval d’Orniu

Pont medieval de Pedret

Restauració, sanejament i treballs complementaris de tallamarcs al pont medieval de Pedret

Església de Santa Maria

Reparacions urgents a la façana principal i al campanar, i substitució funcional bàsica del revestiment de la façana occidental de l’església de Santa Maria.

Església de Sant Miquel de Turbians

Consolidació interior del campanar i restauració del cor de la nau, reforçament i reposició de la coberta, desmuntatge i consolidació dels carcanyols de la volta amb prospecció arqueològica a l’església de Sant Miquel de Turbians

Pàgina 2 de 4