Església de Sant Quirze de Pedret

© Servei de Patrimoni Arquitectònic Local Diputació de Barcelona

Conservació i restauració de les pintures de l'interior de l'església de Sant Quirze de Pedret.

  • Monument històrica-artístic:
  • Promotor: Diputació de Barcelona
  • Municipi: Cercs
  • Arquitecte tècnic: Antoni Rius Erill
  • Data d'inici: 04/04/2005
  • Data final: 20/04/2005